Пр

PR

Организация:

  • конференция
  • семинари
  • представяне
  • форуми
  • пресконференция
  • страни и т.н.

Мястото, обстановката, брендирование.