Маркетинг

Marketing

Разработване и реализация на:

  • рекламни кампании
  • интернет маркетинг
  • директен маркетинг
  • телемаркетинг